grafika tła
Strona główna > Realizacje > Kompensacja przyrodnicza gniazd utraconych podczas prowadzenia inwestycji

Kompensacja przyrodnicza gniazd utraconych podczas prowadzenia inwestycji

Projekt kompensacji przyrodniczej był efektem opinii ornitologicznej wykonanej dla kamienicy w Gdańsku.
Ornitolog Gdańsk podczas pracy przy wykonywaniu opinii ornitologicznej

Każdy inwestor powinien pamiętać, że jeżeli na skutek jego działań jakieś ptasie gniazdo zostanie uszkodzone, wówczas należy wykonać tzw. kompensację przyrodniczą. Oznacza to, że za każde zniszczone siedlisko ptasie, trzeba stworzyć ptakom domki zastępcze, np. wywiesić budki lęgowe dla ptaków.

5 najskuteczniejszych sposobów wykonania kompensacji przyrodniczej utraconych miejsc lęgowych ptaków.

Kompensacja przyrodnicza to zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej (...) na danym terenie, wyrównania szkód w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.

Poniżej kilka sposobów rekompensaty przyrodniczej odnośnie ptaków:

1. pozostawienie naturalnych siedlisk

Zanim inwestor przystąpi do prac modernizacyjnych, budowlanych czy remontowych, ornitolog powinien sporządzić tzw. opinię ornitologiczną. Powinna ona zawierać przede wszystkim informacje odnośnie tego jakie ilości i rodzaje ptaków zamieszkują dany budynek, czy teren inwestycyjny.
Ważne jest również określenie w których częściach budynku gniazdują ptaki. Ma to szczególne znaczenie w momencie prowadzenia prac budowlanych, zwłaszcza w okresie lęgowym ptaków. Wówczas miejsca bytowania ptaków należy zostawić "w spokoju" dopóty, dopóki ptaki nie odchowają młodych.

2. wycięcie otworów dla ptaków

Podczas wykonywania modernizacji budynku należy zapewnić możliwość "ucieczki' ptakom. Oznacza to, że zanim zalepi się dziurę trzeba sprawdzić czy jest pusta. Z pomocą może przyjść specjalista ornitolog - www.ornitolog.gdansk.pl.

Wróbel pod parapetem uciążliwy sąsiad.
Fot. Wróbel wykorzystujący szczelinę pod parapetem jako miejsce lęgowe.

3. budki lęgowe dla ptaków

Budki trocinobetonowe

Wyróżnia się wiele rodzajów budek dla ptaków. Wśród nich najbardziej popularne są budki trocinobetonowe, które charakteryzują się lepszą odpornością na warunki atmosferyczne niż budki drewniane. Ponadto posiadają dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, np. na skutek próby zamieszkania przez większego ptaka.

Nasz zespół ornitologów chętnie korzysta z tego typu rozwiązania. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej skontaktuj się z naszym Oddziałem w Gdańsku.

budka z trocinobetonu dla jeżyka
Fot. Budka lęgowa trocinobetonowa.

Budki drewniane

Najbardziej rozpowszechnione wśród zwykłych domostw są drewniane budki dla ptaków. Można taki domek z łatwością zbić samemu i postawić w ogródku. Należy jednak mieć na uwadze, że każda budka powinna być dostosowana do danego gatunku ptaka, tzn. powinna mieć odpowiednią wielkość, otwór wlotowy oraz właściwą długość podpórek, na których ptak może przysiąść zanim wleci do budki.

Na rynku dostępny jest cały szereg gotowych już budek drewnianych. Jeżeli masz problem
z wyborem właściwego karmnika skontaktuj się z naszym ekspertem ornitologiem z zespołu Ornitolog Gdańsk. Służymy bezpłatnymi poradami!

Drewniana budka lęgowa dla ptaków
Fot. Budka lęgowa dla wróbla. Budka wykonana z drewna.

Budki lęgowe dla ptaków, poznaj rodzaje i materiały z których są robione

Budowa "domków" dla ptaków konieczna jest w sytuacji, gdy ich dotychczasowe schronienie ulegnie zniszczeniu w związku z działalnością człowieka. Najczęściej ma to miejsce podczas:
termomodernizacji budynków;

 • rozbiórki budynków;
 • remontu budynków;
 • wycinki drzew i krzewów;
 • koszenia traw;
 • grabienia liści.

W celu doboru właściwej budki lęgowej w pierwszej kolejności musimy wiedzieć z jakimi ptakami mamy do czynienia. Każdy gatunek powinien mieć odpowiednio dobraną do siebie skrzynię lęgową. Jeśli masz wątpliwości - skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci bezpłatnej porady.

Budki lęgowe dla wróbli

Wróble uwielbiają przebywać w otoczeniu człowieka, który zapewnia im łatwy pokarm. Szykując jednak budkę lęgową dla tego gatunku należy mieć na uwadze kilka podstawowych zasad:

 • minimalna wysokość od poziomu terenu to 2 - 4 metry;
 • wymiary budek lęgowych dla wróbli są różne: 21x23x15 cm z otworem wlotowym 6x4 cm; 30x15x12 cm z otworem wlotowym 38 mm;
 • budki powinny być tak skonstruowane, aby zapewniały ptaszkom bezpieczeństwo przez cały okres lęgowy;
 • materiał może być różny: drewno, trocinobeton, szamot, prefabrykaty.

Budki lęgowe dla jerzyków

Niestety jerzyki są całkowicie uzależnione od terenów zurbanizowanych, a co za tym idzie od obecności człowieka. Można jednak w łatwy sposób zachować im trochę 'naturalnego" środowiska poprzez stosowanie odpowiednich dla nich budek lęgowych, tj.:

 • materiał może być różny: drewno, trocinobeton, szamot, prefabrykaty;
 • podstawowy wymiar budki: 20x18x34 cm;
 • wysokość umieszczenia budki szacuje się na ok. 8 m od poziomu terenu;
 • każda para jerzyków powinna mieć swoje własne gniazdo;
 • budki powinny być zawieszone na wschodniej lub zachodniej stronie budynku;
 • najlepszy jest montaż budek w warstwie styropianu lub wełny mineralnej, pod okapami
  i zadaszeniem.

Należy pamiętać, że jerzyki łączą się w pary do końca życia i każda para jerzyków powinna mieć swoje siedlisko.

Drewniana budka dla jerzyka.
Fot. Budka lęgowa dla jerzyka.

Schrony dla nietoperzy

Nietoperze z łatwością adaptują siedliska ptaków, jako własne. Jednak ich legowiska powinny spełniać określone normy, aby zwierzęta te mogły czuć się bezpiecznie i nic im nie zagrażało.

Czym powinny się charakteryzować schrony dla nietoperzy:

 • otwór wlotowy w formie szczeliny i o kształcie prostokąta;
 • budki powinny być montowane w nasłonecznionych miejscach;
 • różne rodzaje budek: pod i nadtynkowe własnoręcznie wykonane lub "gotowce";
 • podstawowy wymiar skrzynki to 50x70 cm.

Skontaktuj się z nami na bezpłatną poradę, jakie schronienia dla nietoperzy wybrać.

Schronienie dla nietoperzy.
Fot. Trocinobetonowy schron dla nietoperzy.

Kiedy należy wykonać kompensację przyrodniczą utraconych siedlisk i gniazd ptaków?

Kompensację przyrodniczą wykonuje się zawsze wtedy, kiedy zniszczy się gniazda ptaków lub nietoperzy. Najczęściej ma to związek z:

 • termomodernizacją budynków,
 • rozbiórkami budynków,
 • remontem budynków,
 • wycinką drzew i krzewów,
 • koszeniem traw,
 • grabieniem liści.

Nasi specjaliści są wykwalifikowaną grupą, która posiada niezbędną wiedzę w przedmiotowym temacie. Z chęcią doradzimy jakie rozwiązanie jest najlepsze w zależności od danego gatunku ptaków.
Skontaktuj się z nami poprzez formularz na stronie www.ornitolog.gdansk.pl.

Kiedy należy wykonać projekt kompensacji przyrodniczej?

Projekt kompensacji przyrodniczej należy sporządzić jeszcze przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Do działań mających na celu przywrócenie środowiska do stanu sprzed naruszenia wybiera się te, które dadzą największe efekty.

Pomimo powyższego, harmonogram obserwacji oraz remontu ustalany jest zawsze indywidualnie pomiędzy inwestorem, a ornitologiem. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci przejść cały proces inwestycyjny!

Opinia ornitologiczna przed remontem kamienicy.
Fot. Stara kamienica w Poznaniu podczas prac renowacyjnych. Stare budynki posiadające liczne ubytki w elewacji to miejsca chętnie wybierane przez ptaki jako miejsce zakładania gniazd.

Podsumowanie

Opinię ornitologiczną powinno się wykonywać w okresie lęgowym ptaków, tj. luty/ marzec - do połowy października, na co najmniej rok przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych budynku, gdyż wtedy jest najbardziej miarodajna.

Oferujemy:

 • wizję lokalną oraz zalecenia i wytyczne co do kompensacji;
 • przygotowanie oraz montaż prefabrykowanych sztucznych gniazd dla oknówek i innych gatunków ptaków;
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji;
 • przeprowadzenie działań kompensacyjnych;
 • budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy;
 • dalszy nadzór.

Skontaktuj się z naszym Oddziałem w Gdańsku - www.ornitolog.gdansk.pl.

polecam

Galeria zdjęć z realizacji