grafika tła
Strona główna > Realizacje > Opinia chiropterologiczna wykonana przed termomodernizacją budynku i remontem elewacji

Opinia chiropterologiczna wykonana przed termomodernizacją budynku i remontem elewacji

Opinia chiropterologiczna dotycząca obecności nietoperzy w budynkach jest niezbędna przy planowaniu i realizacji inwestycji budowlanej.
ocieplanie budynków nietoperz

Opinia chiropterologiczna to dokument mający na celu ochronę gatunkową nietoperzy. Stworzenia te są co raz bardziej zagrożone wyginięciem. Opinię sporządza ekspert chiropterolog, który odznacza się dużym doświadczeniem w pracy z nietoperzami. Sporządza się ja zawsze przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych budynku. Co roku należy ją aktualizować, ponieważ mogą pojawić się gatunki nietoperzy, których dotychczas nie stwierdzono.

Z jakich elementów składa się opinia chiropterologiczna i co powinna zawierać

Opinia chiropterologiczna musi zawierać przede wszystkim informacje tj.: obszary i miejsca występowania nietoperzy w budynku, ich rodzaje oraz ilości, rysunki, mapki i fotografie (w miarę możliwości) potwierdzające bytowanie tych zwierząt w budynku.

Co zawiera ekspertyza chiropterogoliczna:

 • informacje o rodzaju i ilości gatunków nietoperzy występujących na danym terenie lub obiekcie;
 • wykaz siedlisk nietoperzy, także tych potencjalnych;
 • informacje o obszarach, na których mogą występować lub występują nietoperze;
 • zalecenia dla inwestora odnoście harmonogramu prowadzenia prac, z uwzględnieniem interesu nietoperzy i inwestora;
 • mapki, fotografie, wszelkie rysunki z naniesionymi siedliskami nietoperzy;
 • wymagane zezwolenia na niszczenie siedlisk i płoszenie nietoperzy;
 • metodykę prac inwentaryzacyjnych, ze wskazaniem dat i godzin prowadzonych obserwacji oraz miejsc ich prowadzenia.

Eksperci chiropterolodzy z zespołu Ornitolog Gdańsk posiadają zarówno niezbędną wiedzę teoretyczną, jak i doświadczenie praktyczne w sporządzaniu opinii chiropterologicznych. Dzięki wieloletniej praktyce oraz pomocy w realizacji dużej ilości inwestycji, jesteśmy w stanie doradzić, przeprowadzić prace terenowe oraz przygotować niezbędną dokumentację, tak aby pozyskać niezbędne prawem upoważnienia do bezproblemowego remontu budynku, jego termomodernizacji, czy budowy nowej inwestycji.

Nocek natterera zauważony podczas wykonywania inwentaryzacji.
Fot. Nocek natterera zinwentaryzowany podczas wykonywania opinii chiropterologicznej.

Poznaj sprzęt, jakim posługuje się chiropterolog wykonujący opinię chiropterologiczną.

Praca związana ze sporządzaniem opinii chiropterologicznych wiąże się z koniecznością nabycia profesjonalnego sprzętu. Co mamy na myśli mówić "profesjonalny"?

Kamera inspekcyjna

Zwana endoskopem technicznym. Jest niezbędna podczas badania szczelin budynków,
w których chętnie osiedlają się nietoperze. pamiętajmy, że zwierzęta te potrafią zamieszkiwać szczeliny o wymiarach już od 6 mm! Tak więc gołym okiem żaden człowiek nie jest w stanie stwierdzić ich obecności w takich miejscach.

Nasi eksperci z zespołu Ornitolog Gdańsk posiadają tego typu urządzenia i bez problemu możemy pomóc wykryć obecność nietoperza. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy skontaktuj się z nami.

Kamera inspekcyjna – endoskop techniczny.
Fot. Kamera inspekcyjna, niezbędna do wykrywania nietoperzy.

Detektor ultradźwiękowy - BatCorder

Urządzenie to jest niezbędne do wykrywania obecności nietoperzy. Lot nietoperza jest niemalże bezszelestny i dzięki detektorowi można przekształcić ultradźwięki emitowane przez nietoperza, na dźwięki słyszalne dla ucha ludzkiego. Przez to łatwo można rozpoznać
z jakim gatunkiem nietoperza mamy do czynienia. Każdy gatunek ma swój "język".

Chiropterolog Gdańsk podczas pracy BatCorderem.
Fot. Detektor ultradźwięków BatCorder. Niezbędny przy wykonywaniu opinii chiropterologicznej.

Poznaj 3 argumenty dlaczego warto wykonać opinię chiropterologiczną przed przystąpieniem do remontu elewacji budynku.

Nietoperz w ciągu jednej nocy potrafi zjeść ok. 2000 komarów. Poza tym odżywia się różnymi innymi owadami, np. ćmami. Dlatego też jest to bardzo pożyteczne zwierzę wpływające na równowagę biologiczną w przyrodzie.

Dlaczego warto wykonać opinię chiropterologiczną:

1 uniknięcie przez inwestora konsekwencji karnych

W Polsce wyróżnia się 25 gatunków nietoperzy i wszystkie są pod ścisłą ochroną gatunkową, co oznacza, że każda ingerencja w ich życie może być zagrożona kara finansową. Nie można więc niszczyć ich siedlisk, płoszyć, ani zabijać.

Jeżeli szukasz doświadczonego chiropterologa, który pomoże przejść przez cały proces inwestycyjny od początku, do końca - skontaktuj się z naszym Oddziałem w Gdańsku.

2 minimalizacja możliwości powstania szkody w środowisku

Nietoperze to zwierzęta zagrożone wyginięciem. Przyczyniła się do tego przede wszystkim działalność człowieka. Zamiast niszczy legowiska nietoperzy podczas prac termomodernizacyjnych budynku, można jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania robót postawić zastępcze schrony dla nietoperzy.

Można się z tym zwrócić do naszego eksperta chiropterologa, który rozpozna jaki gatunek nietoperzy zamieszkuje nasz budynek i opracuje odpowiednie schronienie dla niego.

Alternatywne miejsca schronienia dla nietoperzy
Fot. Podtynkowy schron dla nietoperzy.

3 odpowiedzialność cywilna chiropterologa

Chiropterolog, który wykonuje opinię jest odpowiedzialny za jej prawidłowe wykonanie. Jeżeli okaże się, że nie stwierdził obecności jakiegoś gatunku nietoperza, a powinien, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej.

Wykonując ekspertyzę chiropterologiczną trzeba być w 100% pewnym tego co się w niej zawiera. Inwestor powinien polegać na wiedzy nie tylko praktycznej, ale przede wszystkim praktycznej chiropterologa.

Chiropterolog podczas wyszukiwania nietoperzy.
Fot. Chiropterolog podczas wykonywania inwentaryzacji chiropterologicznej na strychu budynku.

Detektor ultradźwięków to najważniejszy przyrząd w rękach każdego chiropterologa. Dowiedz się do czego służy BatCorder - detektor ultradźwięków.

Nietoperze posługują się sygnałami wydawanymi w częstotliwościach od kilkunastu kHz do 200 kHz. Wszystko zależy od gatunku z jakim mamy do czynienia. W Polsce występuje 25 gatunków nietoperzy.

Na rynku krajowym i zagranicznym oferowanych jest całe mnóstwo detektorów ultradźwiękowych. Ich działanie polega na tym, że zamieniają dźwięki echolokacyjne nietoperzy (ultradźwięki) na dźwięki słyszalne dla ucha ludzkiego. Jednym z takich urządzeń jest m.in. BatCorder.

Detektory te sprawdzają się przede wszystkim wczesną wiosną, kiedy nietoperze wychodzą ze stanu hibernacji zimowej, ponieważ kiedy śpią nie wydają charakterystycznych dźwięków, którymi posługują się podczas żerowania.

Detektor do wykrywania nietoperzy.
Fot. Detektor do wykrywania dźwięków używanych przez nietoperze do przemieszczania się.

Każdy inwestor w swoich działaniach musi uwzględnić ochronę środowiska. Jeżeli nie ma innej możliwości i trzeba zniszczyć jakieś siedlisko, wówczas musi się zwrócić do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o zgodę na odstępstwa od tego zakazu. Wszystko powinno być ujęte w ekspertyzie chiropterologicznej.

Wykonana przez nas opinia chiropterologiczna pozwoli:

 • określić, czy budynek mieszkalny jest wykorzystywany jako miejsce bytowania nietoperzy (gatunki, liczebność)
 • zlokalizować potencjalne miejsca, które mogłyby być zajęte przez nietoperze przed rozpoczęciem prac remontowych dachu,
 • uzyskać konieczne zezwolenia przed przystąpieniem do inwestycji (brak opóźnień oraz kar)
 • zminimalizować ryzyko pokrywania się terminów zasiedlania przez zwierzęta budynku mieszkalnego z pracami remontowymi,
 • zapewnić nietoperzom zastępcze miejsca lęgowe (schrony dla nietoperzy) w ramach rekompensaty tych zniszczonych podczas prac.

polecam

Galeria zdjęć z realizacji